VIІI Всеукраїнська курсантсько-студентська науково-практична конференція «Національна безпека України в умовах воєнного стану: проблеми та шляхи їх вирішення»

Афіляція: Військова академія (м. Одеса), Одеський державний університет внутрішніх справ, Інститут Військо-морських сил Національного університету «Одеська морська академія»

Назва івенту: VIІI Всеукраїнська курсантсько-студентська науково-практична конференція  «НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ:  ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ»

Призначення: Залучення курсантів і студентів до обговорення актуальних наукових і практичних  проблем у сфері забезпечення національної безпеки України в умовах воєнного стану та  визначення підходів щодо їх вирішення.

Дата: 2023-03-24
Час: Форма участі: дистанційна.  з 10.00 до 16.00
Скільки людей: необмежено

Коментар: НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
-Актуальні проблеми застосування та розвитку озброєння і військової техніки  сектору безпеки та оборони України.
-Проблеми логістичного та всебічного забезпечення в умовах воєнного стану. ⮚ Інформаційна безпека держави та інформаційна гігієна як протидія під час  розповсюдження чуток та фейків.
-Оборона та охорона морського простору та узбережжя в умовах сучасної війни. ⮚ Особливості професійної підготовки та становлення військового фахівця в умовах  воєнного стану (очима тих, хто навчається).  
-Забезпечення Національною поліцією України публічної безпеки і порядку в  умовах воєнного стану.
-Актуальні питання морально-психологічного забезпечення в умовах збройної  агресії рф проти України.

Форма участі: дистанційна.  
Робочі мови конференції: українська, англійська.
Участь у конференції безкоштовна.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
У збірник тез доповідей конференції будуть включені матеріали, що надійшли до  оргкомітету не пізніше 10 березня 2023 року.
Відповідальність за науковий зміст, достовірність фактів, посилань, а також грамотність і  виклад матеріалу покладається на автора. Тези будуть опубліковані в збірнику тез доповідей  без додаткового редагування.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
1. Тези доповідей надсилати у файлі типу doc чи docx, назва якого відповідає прізвищу  автора (авторів).  
2. Обсяг тез – до двох сторінок А4 (шрифт Times New Roman, 11 кегль, без виставлення  переносів, інтервал між рядками 1,5, розмір усіх полів по 2 см; сторінки без нумерації).
3. Структура тез доповіді: у лівому верхньому куті: прізвище та ім’я автора (авторів),  шрифт напівжирний прямий, науковий ступінь і вчене звання, шрифт звичайний; з нового  рядка – повна назва організації (закладу), шрифт курсивом. Назва доповіді друкується по  центру аркуша великими літерами, шрифт напівжирний прямий, без переносів і абзацного  відступу.
4. Рисунки, таблиці та формули у тексті тез не допускаються.  
5. Список літератури не додається.  

На адресу оргкомітету надсилаються:
1. Тези доповідей, оформлені згідно з вимогами, надіслати на e-mail оргкомітету або  прикріпити до заявки на учать у конференції.  
E-mail: conference_nauka@vaodesa.mil.gov.ua
2. Заявка на участь у конференції.
Для заповнення перейдіть за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejKi5-9d2x23Xrywrt0AfzCLttRBlWJ82qtzOu1tgh0X7FZg/viewform

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Translate »