sso@sso.org.ua

Команда

Олеся Ващук

– голова Офісу підтримки вченого, д.ю.н., професор, голова РМУ при МОН України.

Олена Поліщук

– заступниця голови Офісу підтримки вченого, к.е.н., доцент, асоційований член РМУ при МОН України, доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Євгенія Поліщук

– заступниця голови Офісу підтримки вченого, доктор економічних наук, професор, професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Анастасія Сімахова

– заступниця голови Офісу підтримки вченого, д.е.н., доцент, перший заступник Голови РМУ при МОН.

Юлія Малогулко

– секретар Офісу підтримки вченого, к.т.н., доцент, член РМУ при МОН України, доцент кафедри електричних станцій та систем Вінницького національного технічного університету.

Анна Гакман

– координатор Офісу підтримки вченого, д.н.фіз.вих., професор, голова РМВ ЧНУ імені Юрія Федьковича.

Напрями діяльності в ОПВ: комунікація та зв’язки, відкрита наука.

Ігор Лиман

– координатор Офісу підтримки вченого, д.і.н., професор, член Правління ВГО «Інноваційний університет», координатор міжнародної діяльності Бердянського державного педагогічного університету.

Напрями діяльності в ОПВ: міжнародна діяльність.

Вікторія Лемещенко-Лагода

– координатор Офісу підтримки вченого, викладач іноземних мов ТДАТУ ім. Дмитра Моторного, заступник голови РМУ ЗВО ТДАТУ з питань науки, аспірантка НПУ ім. М.П. Драгоманова.

Напрями діяльності в ОПВ: ефективне партнерство.

Анна Яцишин

– координатор Офісу підтримки вченого, д.пед.н., с.н.с., Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», провідний науковий співробітник, голова РМВ.

Напрями діяльності в ОПВ: популяризація наукових здобутків, підвищення кваліфікації вчених.

Аліса Сухіх

– координатор Офісу підтримки вченого, к.пед.н., старший науковий співробітник Інституту цифровізації освіти НАПН України, заступниця голови РМУ при МОН України.

Напрями діяльності в ОПВ: промоція.

Іван Баликін

– координатор Офісу підтримки вченого, к. і. н., директор Центру педагогічної майстерності та моніторингу якості освіти ПВНЗ «Європейський університет», член ком’юніті Прогресильні.

Напрями діяльності в ОПВ: популяризація наукових здобутків.

Єлизавета Кулікова

– координатор Офісу підтримки вченого, викладач кафедри ФМФР ОНЕУ, голова РМВ ОНЕУ, член РМУ при МОН України.

Напрями діяльності в ОПВ: комунікація та зв’язки, відкрита наука.

Владислав Сікора

– координатор Офісу підтримки вченого, доцент Сумського державного університету, голова НТСА Медичного інституту Сумського державного університету, член РМУ при МОН України.

Напрями діяльності в ОПВ: промоція.

Лариса Макарук

– координатор Офісу підтримки вченого, д.філол.н., професор, декан факультету іноземної філології Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Напрями діяльності в ОПВ: інтеграція в міжнародний науковий простір, промоція.

Андрій Ізовіта

– координатор Офісу підтримки вченого, к.ю.н., доцент, Адвокат, член Правління ГО «Міжнародна фундація розвитку», співзасновник БО «Благодійний фонд «Людина».

Напрями діяльності в ОПВ: міжнародне освітнє співробітництво.

Олександр Торбас

– координатор Офісу підтримки вченого, д.ю.н., професор кафедри кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності Національного університету «Одеська юридична академія», член РМУ при МОН.

Напрями діяльності в ОПВ: стратегія розвитку науки.

Наталія Коленда

– координатор Офісу підтримки вченого, к.е.н.

Напрями діяльності в ОПВ: розвиток вченого.

Теодозія Яцишин

– координатор Офісу підтримки вченого, д.т.н., доцент, голова РМУ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу професор кафедри «Технологій захисту навколишнього середовища» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, с.н.с відділу проблем поводження з радіоактивними відходами Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України.

Напрями діяльності в ОПВ: популяризація.

Кирило Ніколаєв

– координатор Офісу підтримки вченого, к.с.-г.н., доцент, заступник начальника Управління інноваційної політики та науково-технічного розвитку Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Напрями діяльності в ОПВ: ефективне партнерство.

Ольга Башкір

– агент Офісу підтримки вченого, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.

Напрями діяльності в ОПВ: промоція здобутків, популяризація досліджень.

Ганна Костьов'ят

– агент Офісу підтримки вченого, к.е.н., доцент кафедри фінансів і банківської справи ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Напрями діяльності в ОПВ: розробка методичних рекомендацій щодо механізмів приєднання українських організацій до окремих тематичних напрямів (KICs) Європейського інституту інновацій і технологій (ЄІТ).

Людмила Лісова

– агент Офісу підтримки вченого, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України.

Напрями діяльності в ОПВ: координатор проєкту «Об‘єднані наукою», популяризація досліджень та міжнародного співробітництва.

Сергій Касян

– агент Офісу підтримки вченого, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Дійсний член Української асоціації маркетингу, Стипендіат стипендіальної програми імені Лейна Кіркланда Польсько-американської комісії Фулбрайта, Польсько-американського фонду свободи.

Напрями діяльності в ОПВ: забезпечення маркетингової комунікаційної підтримки просування бренду науковців і освітян.

Анна Черв'як

– агент Офісу підтримки вченого, доктор філософії з економіки, в.о. ученого секретаря Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

Напрями діяльності в ОПВ: забезпечення організаційної соціальної підтримки інтересів вчених.

Віта Каштан

– агент Офісу підтримки вченого, доцент

кафедри інформаційних технологій та комп‘ютерної інженерії факультету інформаційних технологій Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

Напрями діяльності в ОПВ: розвиток вченого.

Катерина Повстянко

– агент Офісу підтримки вченого, аспірантка кафедри електричних станцій та систем Вінницького національного технічного університету.

Напрями діяльності в ОПВ: інформаційна підтримка вчених.

В'ячеслав Рогов

– виконувач обов’язки доцента кафедри інтелектуальної цифрової економіки Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв), кандидат економічних наук.

Напрями діяльності в ОПВ: модераторство науково-практичних та популяриаційних заходів.

Євген Козій

– директор Навчально-наукового центру підготовки іноземних громадян Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», кандидат геологічних наук.

Напрями діяльності в ОПВ: модераторство науково-практичних та популяриаційних заходів.

Владислав Ус

– магістр за спецільністю “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, ОНПУ. Працює QA automation engineer.

Напрям діяльності в ОПВ: технічна підтримка.

Ярослав Скидан

– Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, аспірант кафедри української мови зі спеціальності 035 Філологія.

Напрям діяльності ОПВ: забезпечення організаційної та соціальної підтримки інтересів вчених.

Ірина Гонтарева

– доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Напрям діяльності ОПВ: міжнародні програми – кооперації в світовому дослідницькому просторі.

Людмила Підкуймуха

– кандидатка філологічних наук, наукова співробітниця Ґіссенського університету імені Юстуса Лібіха, консультантка Ради молодих учених при МОН України.

Напрям діяльності ОПВ: забезпечення організаційної та соціальної підтримки інтересів вчених.

Руслана Чижма

– аспірантка кафедри патологічної анатомії Навчально-наукового медичного інституту Сумського державного університету.

Напрями діяльності в ОПВ: координатор проєкту «Наукові звитяги», висвітлення стану наукової (науково-технічної) діяльності закладів освіти та наукових установ в різних країнах світу та формування банку ідей для розвитку науки в Україні.

Яна Приступа

– аспірантка кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету.

Напрями діяльності в ОПВ: розвиток вченого (побудова індивідуальної кар’єрної траєкторії вчених).

Анна Чуднецова

– студентка Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА».

Напрями діяльності в ОПВ: популяризація наукових здобутків українських вчених.

Іван Приходько

– студент Київського національного університету імені Шевченка.

Напрями діяльності в ОПВ: популяризація наукових здобутків українських вчених.

Максим'юк Ксенія

– студентка магістратури за спеціальністю “Технології захисту навколишнього середовища” Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Еколог в АТ “Прикарпаттяобленерго”.

Махова Галина Вікторівна

– к.е.н., доцент Київська школа економіки, факультет бакалаврських студій, доцент. Забезпечення організаційної та соціальної підтримки інтересів вчених.

Translate »