Наукові читання, присвячені 85-ій річниці від дня народження д.ф.н., проф. Муромцевої О.Г.

Шановні колеги, друзі.

Запрошуємо вас взяти участь у наукових читаннях,

присвячених 85-ій річниці від дня народження

доктора філологічних наук, професора

Муромцевої Ольги Георгіївни,

які відбудуться 16 лютого 2023 року під егідою кафедри українознавства і лінгводидактики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди,

кафедри української мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,

Харківського історико-філологічного товариства.

Пропонована тематика доповідей

1. Професор Ольга Муромцева: науковець, викладач, громадський діяч.

2. Історія української літературної мови.

3. Лексикологія і лексикографія.

4. Термінологія і термінографія

5. Культура мови і стилістика.

6. Морфеміка і словотвір.

7. Методика викладання мови й мовна освіта.

Для участі необхідно подати заяву, у якій зазначити:

прізвище, ім’я, по батькові,

науковий ступінь, посаду і місце праці,

тему доповіді (якщо участь без доповіді, зазначити ‘без доповіді’),

засіб зв’язку – електронну адресу, моб.телефон

Заяву необхідно надіслати на ел.адресу anatoliy_nelyuba@ukr.net до 31.01.2023.

Читання відбуватимуться віддалено.

Тези, підготовлені до наукових читань, буде надруковано в збірникові наукових праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди «Український світ у наукових парадигмах» (випуск 10; 2023).

Вимоги до оформлення тез:

Регламентований обсяг – 3–7 сторінок (за бажанням можна більше).

Формат А4, редактор Microsoft Word, шрифт – Times NewRoman, міжрядковий інтервал – 1,15, усі поля сторінки – 20 мм, відступ першого рядка – 1,25 см.

Тези необхідно стилістично й технічно відредагувати:

 перший рядок — НАЗВА ТЕЗ (вирівнювання по центру, прописні літери, напівжирне накреслення, кегль 14);

 наступний рядок — прізвище, ім’я автора (авторів) (вирівнювання по центру, кегль 14);

 наступний рядок — науковий ступінь, посада, учене звання, місце роботи автора (без скорочень), e-mail (вирівнювання по центру, кегль 14); якщо авторів кілька, відомості про кожного подавати окремими рядками;

 через рядок — основний текст (вирівнювання по ширині, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,15, без перенесень);

 через один рядок після основного тексту Література, оформлена згідно з Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (вирівнювання по ширині, кегль 14);

 видання в списку літератури подати в алфавітному порядку (спочатку кириличні, після них – латинські, у кінці – інші);

 сторінки не нумерувати;

 потрібно розрізняти тире ( – ) і дефіс (-);

 між ініціалами та прізвищем потрібно ставити нерозривний проміжок (одночасним натисканням клавіш Ctrl + Shift + пропуск);

 рисунки та графіки подавати у форматі *.jpeg, *.jpg *.bmp, *.tif, *.gif;

 підписи рисунків — курсивним накресленням; якщо рисунок, виконано засобами MS Word, його слід згрупувати;

 усі ілюстрації, схеми, фігури, таблиці розташовувати відповідно до тексту, а не наприкінці;

 покликання на літературне джерело подавати в тексті у квадратних дужках із зазначенням автора джерела в списку літератури, року видання та сторінки (наприклад: [Муромцева 1988, с. 154]).

Крайній термін подання тез 20 лютого.

З ПОВАГОЮ І СПОДІВАННЯМИ НА ЗУСТРІЧ І ПРИЄМНЕ СПІЛКУВАННЯ

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Translate »