ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Світ дидактики: дидактика в сучасному світі»

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ-й Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «СВІТ ДИДАКТИКИ: ДИДАКТИКА В СУЧАСНОМУ СВІТІ» 22-23 листопада 2022 року м. Київ (Україна).

До участі в науково-практичній конференції запрошуються вчені, науково-педагогічні та педагогічні працівники, студенти, аспіранти, докторанти, представники органів державної влади і громадських організацій.
Вітальні слова учасників конференції (до 5 хв).
Пленарні доповіді (до 20 хв) присвячені узагальненню результатів діяльності наукових та науково-педагогічних колективів та стратегічним напрямам подальшої дослідницької роботи.
Секційні доповіді (до 15 хв) за результатами індивідуальних і групових науково-педагогічних досліджень.

Мета заходу – висвітлення й апробація результатів наукових досліджень з питань сучасної дидактики в Україні й у світі.

Робочі мови конференції: українська, англійська.
Формат роботи конференції: пленарне засідання, тематичні круглі столи.

Основні тематичні напрями роботи конференції:
    теорія і методологія сучасних дидактичних процесів;
    організація освітнього процесу в Україні в умовах воєнного стану;
    компенсація освітніх втрат в умовах воєнного стану в Україні та повоєнний період: інноваційні підходи, технології, моделі, методики, методи і засоби навчання;
    психолого-дидактичні проблеми організації освітнього процесу в умовах інформаційного суспільства;
    тенденції розвитку сучасної дидактики: зарубіжний досвід;
    трансформаційні процеси в освіті ХХІ століття: дистанційне та змішане навчання;
    формальна, неформальна, інформальна освіта;
    інноваційні підходи, технології, методики, методи, прийоми і засоби навчання.

Для участі в конференції просимо до 15 листопада 2022 року:
1.    Заповнити реєстраційну форму учасника конференції.
2.     На електронну адресу super-svitdydaktyky_conf2021@ukr.net надіслати: тези доповіді із зазначенням тематичного напряму роботи конференції (обсяг від 3-х до 5-ти сторінок).
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези доповідей, які не відповідають тематиці конференції.

Збірник матеріалів доповідей учасників ІІ Міжнародної інтернет-конференції (вимоги до оформлення додаються) буде опубліковано на сайті Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Електронний сертифікат учасника та збірник матеріалів (електронна версія) будуть розіслані учасникам через два тижні після проведення заходу. Збірнику буде присвоєно ідентифікатор DOI.
Автори несуть відповідальність за достовірність інформації в матеріалах доповідей, точність назв, прізвищ та цитат.
Участь у конференції безкоштовна.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Рекомендований обсяг матеріалів від 3 до 5 сторінок.
2. Електронна версія тексту надсилається у текстовому редакторі rtf. Шрифт – Times New Roman; інтервал – 1; кегль – 14; усі поля сторінки – 2,0 см: вирівнювання – по ширині; абзацний відступ – 1 см. Сторінки не нумеруються. Переноси не допускаються.
Файли назвати прізвищем учасника, наприклад:
Журба_публікація.
3. Прізвище та ініціали автора/авторів (шрифт – жирний, вирівнювання по правому краю).
4. Повна назва закладу/установи (шрифт – жирний курсив, вирівнювання по правому краю).
5. Назва публікації (великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру).
6. Перелік літератури подавати в кінці статті після слів «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» за алфавітним порядком (Кегль – 12, інтервал – 1). Посилання наводяться в круглих дужках (Петров, 2010, 123).
7. Список використаних джерел має бути оформлений за міжнародним стандартом APA (American Psychological Association Style). Задля коректного оформлення списку використаних джерел радимо скористатися «Рекомендаціями з оформлення посилань в наукових роботах: Стиль Американської психологічної асоціації (APA style)» науково-технічної бібліотеки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (укладач: Юлія Корян).

Зразок оформлення тез
Петров П. П.
Інститут педагогіки НАПН України
(Київ, Україна)

НАЗВА
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Контакти з організаційних питань і розміщення публікацій:
Загорулько Марина Олександрівна – технічний редактор
тел. +38063 466 63 24

Інна Леонідівна Ліпчевська  – технічний редактор
тел. +38068 709 43 85

Тетик Валентина Романівна – технічний редактор
тел. +38093 494 29 86

email: super-svitdydaktyky_conf2021@ukr.net

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Translate »