Всеукраїнська наукова конференція «Приватне право в умовах війни»

Афіляція: Лаборант кафедри цивільного права Національного університету “Одеська юридична академія”

Назва івенту: Всеукраїнська наукова конференція «Приватне право в умовах війни»

Призначення: Враховуючи, що ситуація, яка склалася у зв’язку з повномасштабним вторгненням рф на територію України, потребує всебічного осмислення та наукового аналізу проблем, котрі при цьому виникли, а також з метою сприяння і стимулювання розвитку юридичної науки в Україні, підвищення якості підготовки фахівців і заохочення до наукової та творчої праці педагогічних та науково-педагогічних працівників, студентів, аспірантів, практиків, факультетом цивільної та господарської юстиції Національного університету “Одеська юридична академія” проводиться Всеукраїнська наукова конференція «Приватне право в умовах війни».

Дата: 2022-11-15
Час: 12:00-15:00

Коментар: Пропонуємо всім вченим, науково-педагогічним працівникам, докторантам, аспірантам, студентам взяти участь у конференції.

 Робочі мови: українська, англійська, німецька, французька, польська, болгарська.

 Для участі в конференції необхідно не пізніше 10 листопада 2022 року заповнити онлайн анкету учасника за посиланням:
https://forms.gle/bcHNmd8jMHcaGn9r5

 Для отримання електронної збірки тез доповіді необхідно:
 Направити тези доповіді та рецензію наукового керівника (для аспірантів, студентів та осіб, що не мають наукового ступеня) на електронну адресу відповідної секції до 15 листопада 2022 року:
1. Цивільне право і війна: clkonferen@gmail.com;
2. Судовий процес в умовах війни: civilproces@onua.edu.ua;
3. Господарське право в умовах воєнного стану: dyshkantiuk@gmail.com;
4. Проблеми аграрного, земельного, екологічного та природноресурсового права в умовах війни: kafedra.ecozem@gmail.com

  Назви файлів повинні відповідати прізвищу автора. Наприклад: Шевченко_тези доповіді.
  За успішної перевірки тез оргкомітетом направляється відповідь з наступною інформацією «Тези доповіді прийнято» (разом з реквізитами для оплати).
  Наступним кроком є оплата організаційного внеску та відправка квитанції про оплату. Наприклад: Шевченко_квитанція.
  Після проведення конференції авторам буде відправлено на електронну пошту збірку тез доповідей.

  ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
• Обсяг тез доповідей до 5 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм);
• Поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – 20 мм;
• Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;
• На першому аркуші, по центру, зазначаються відомості про автора: прізвище, ім’я та по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, навчального закладу, відомості про наукового керівника (ПІБ, посада);
• По центру, жирним шрифтом вказують назву тез доповіді, після чого подається текст;
• Список використаної літератури розміщуються наприкінці тексту і оформлюється за
міжнародним стандартом APA (Див. http://nbuv.gov.ua/node/929);
• Посилання по тексту розміщують у квадратних дужках, нумерація наскрізь, а не в абетковому порядку.

  Відповідно до Положення про забезпечення оригінальності наукових робіт і запобігання та виявлення академічного плагіату НУ «ОЮА», не допускаються до друку наукові роботи, що мають менше ніж 70% оригінальності тексту.

  Вартість організаційного внеску для участі в конференції складає 100 грн. Публікації для докторів наук – безкоштовно.
  Форма участі – дистанційна.

  Проведення засідання онлайн конференції заплановано на 12:00 15 листопада 2022 року. Засідання відбудеться за допомогою програми Zoom Cloud Meetings. Учасники конференції мають встановити зазначену програму завчасно (https://zoom.us/). Посилання буде надіслано за 60 хвилин до початку конференції на електронні пошти.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Translate »