ПРОГРАМА Всеукраїнського науково-практичного вебінару «КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ЛАБОРАТОРІЯ ПРОФЕІЙНОЇ КАР’ЄРИ ІПО НАПН УКРАЇНИ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ВИЩОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

ДНЗ «ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 11
м. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО»

ДНЗ «ВІННИЦЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»

ДНЗ «ЛЬВІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ ХУДОЖНЄ УЧИЛИЩЕ»

ДНЗ «ОДЕСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ТОРГІВЛІ ТА

ТЕХНОЛОГІЙ ХАРЧУВАННЯ»

ДНЗ «ЧЕРКАСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АВТОДОРОЖНІЙ ЛІЦЕЙ»

ДНЗ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ШВЕЙНОГО

ВИРОБНИЦТВА ТА СФЕРИ ПОСЛУГ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ДНЗ «ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 25
м. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО»

МИСТЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ХУДОЖНЬОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА

ДИЗАЙНУ ІМЕНІ САЛЬВАДОРА ДАЛІ, м. КИЇВ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

ПРОГРАМА

Всеукраїнського науково-практичного вебінару

06 жовтня 2022 року

2022

Київ: ІПО НАПН України

ПРОГРАМА

Всеукраїнського науково-практичного вебінару

 «КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА»

______________________________________________________

Дата проведення: 6 жовтня 2022 року

Час проведення: 14.00-15.30 год.

Підключення до вебінару: 13.50-14.00 год.

Місце проведення: https://ivet.edu.ua/index.php/labs/prof-career/2356
____________________________________

Модератор

Тітова Олена Анатоліївна –

завідувач лабораторії професійної кар’єри

Інституту професійної освіти НАПН України,

доктор педагогічних наук, професор

Вступне слово

Теловата Марія Теодозіївна, заступник директора з наукової роботи Інституту професійної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України;

1. Досвід діяльності структурних підрозділів закладу освіти в організації консультування з молодіжного підприємництва (центрів кар’єри, бізнес-центрів, навчальних і психологічних центрів тощо).

Діяльність науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти з розвитку молодіжного підприємництва в закладах освіти

Іщенко Тетяна Дем’янівна, директор Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти, кандидат педагогічних наук, професор

Дослідження проблем підготовки молоді до підприємницької діяльності у 80-90-х рр. ХХ століття

Закатнов Дмитро Олекійович, заступник директора з наукової роботи Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

Досвід ВСП Барський фаховий коледж транспорту та будівництва у розвитку молодіжного підприємництва

Кібітлевський Йосип Едуардович, директор ВСП Барський фаховий коледж транспорту та будівництва, відмінник освіти України

Аналіз роботи Центру кар’єри та працевлаштування ТДАТУ до та під час війни: нові виклики і можливості

Ругно Наталія Сергіївна, начальник Центру кар’єри та працевлаштування Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

Роль університетів у розвитку молодіжного підприємництва

Дем’яненко Наталія Василівна, доцент кафедри підприємництва і права Полтавського державного аграрного університету, кандидат економічних наук, доцент

Досвід діяльності бізнес-центру в закладів освіти з організації консультування молодіжного підприємництва

Селізар Василь Михайлович, директор ДНЗ «Вище професійне училище №11 м. Хмельницького»

2. Науково-методичне забезпечення консультування з молодіжного підприємництва.

Професійна освіта і молодіжне підприємництво: проблеми і перспективи

Орлов Валерій Федорович, головний науковий співробітник лабораторії професійної кар’єри Інституту професійної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

Соціально-економічні передумови створення системи консультування з молодіжного підприємництва в закладах професійної освіти

Теловата Марія Теодозіївна, старший науковий співробітник лабораторії професійної кар’єри Інституту професійної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Підготовка молоді до підприємництва: концептуальні аспекти

Базиль Людмила Олександрівна, провідний науковий співробітник лабораторії професійної кар’єри Інституту професійної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент

Підготовка майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності

Гриценок Інна Антонівна, старший науковий співробітник лабораторії професійної кар’єри Інституту професійної освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент

Зміни до нормативно-правового забезпечення підприємницької діяльності в умовах воєнного стану в Україні

Байдулін Валерій Борисович, науковий співробітник лабораторії професійної кар’єри Інституту професійної освіти НАПН України

3. Підприємницька компетентність у наукових дослідженнях майбутніх докторів філософії.

Обґрунтування структури підприємницької компетентності майбутніх художників-виконавців

Шестерікова Людмила Олександрівна, аспірант Інституту професійної освіти НАПН України

Учасники обговорення:

Авраменко Віта Василівна, методист Комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю;

Байло Марія Миколаївна, старший майстер Шепетівського професійного ліцею;

Бондарчук Марина Петрівна, заступник директора з навчально-виховної роботи ДПТНЗ «Славутський професійний ліцей»;

Висоцька Людмила Євгенівна, директор ДНЗ «Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування»;

Вороніна-Пригодій Дар’я Анатоліївна, науковий співробітник лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України;

Гай Ірина Олександрівна, викладач ДНЗ «Вище професійне училище № 36 с. Балина»;

Герлянд Тетяна Миколаївна, завідувач лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник;

Герченов Олександр Вікторович, директор коледжу ВСП «Ногайський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»;

Гресь Наталія Леонідівна, доцент кафедри обліку і аудиту Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», кандидат педагогічних наук;

Гречана Олена Іванівна, заступник директора з навчально-виробничої роботи ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області»;

Гронт Євген Андрійович, заступник директора з навчально-виховної роботи ДНЗ «Якимівський ПАЛ»;

Данченко Поліна Юріївна, майстер виробничого навчання; викладач спеціальних дисциплін ДНЗ «Бердянський центр професійно-технічної освіти»;

Джурило Аліна Петрівна, завідувач лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України;

Добруха Марина Миколаївна, методист ДНЗ «Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу»;

Дубініна Марина Вікторівна, завідувач кафедри обліку і оподаткування Миколаївського національного аграрного університету, доктор економічних наук;

Живиця Людмила Олександрівна, заступник директора з виховної роботи ВСП «Василівський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»;

Іванова Наталя Анатоліївна, заступник директора з виховної роботи ДНЗ «Мелітопольське ВПУ»;

Козіцька Наталя Олександрівна, доцент ПННІ НУК імені адмірала Макарова, кандидат економічних наук;

Козярук Аліна Ігорівна, викладач географії ДНЗ «Вище професійне училище № 36 с. Балина»;

Кузьменко Оксана Василівна, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Університету імені Альфреда Нобеля, кандидат економічних наук;

Кулинич Олена Анатоліївна, заступник директора з навчально-методичної роботи ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище»;

Кучмійова Тетяна Сергіївна, доцент кафедри інформаційних систем і технологій Миколаївського національного аграрного університету, кандидат економічних наук;

Луціва Тетяна Володимирівна, викладач інформатики ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю»;

Магдюк Ольга Вікторівна, доцент кафедри іноземних мов Хмельницького національного університету, кандидат педагогічних наук;

Макарук Ольга Любомирівна, викладач Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

Маліновська Карина Василівна, секретар навчальної частини Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти НАПН України, аспірант Інституту професійної освіти НАПН України;

Мельникова Тетяна Олександрівна, викладач ДНЗ «Вище професійне училище № 25 м. Хмельницького»;

Мельничук Ганна, майстер виробничого навчання ДНЗ «Вище професійне училище № 25 м. Хмельницького»;

Михальчук Анатолій Максимович, методист Хмельницького професійного ліцею;

Носкова Альона Сергіївна, секретар судового засідання Господарського суду м. Києва;

Осипенко Сергій Миколайович, директор ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей»;

Павенко Наталя Вікторівна, викладач Слов’янського багатопрофільного регіонального центру професійної освіти імені П. Ф. Кривоноса;

Пиндус Василь Васильович, директор Іллінецького державного аграрного коледжу;

Пятничук Тетяна Володимирівна, старший науковий співробітник лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійної освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук;

Рябова Зоя Вікторівна, головний науковий співробітник лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор;

Савлук Олег Анатолійович, директор ДНЗ «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості»;

Саєнко Людмила Ігорівна, методист Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти;

Семеніхіна Ірина Вікторівна, заступник директора з методичної роботи ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю»

Сердюченко Ніна Михайлівна, заступник директора з виробничої роботи ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній ліцей»;

Слободяник Олександр Васильович, старший науковий співробітник лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України;

Сологуб Наталія Григорівна, заступник директора з навчально-методичної роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області;
Степанюк Світлана Сергіївна, практичний психолог Нетішинського професійного ліцею;
Фургало Діана Миколаївна, викладач ДНЗ «Львівське вище професійне художнє училище»;
Храпач Тетяна Василівна, заступник директора ДНЗ «Запорізький професійний ліцей сервісу»;
Чайковська Алла Борисівна, керівник кабінету безперервного професійного розвитку та освіти дорослих Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти;
Чогут Лілія Миколаївна, методист ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти»;
Чуняк Ольга Валеріївна, викладач спеціальних дисциплін ДНЗ «Вище професійне училище № 25 м. Хмельницького»;
Шатковська Лілія Василівна, методист ДНЗ «Вище професійне училище № 25 м. Хмельницького»;
Шептуха Олена Михайлівна, доцент кафедри фінансів та кредиту Харківського національного університету будівництва та архітектури, кандидат економічних наук;
Шкарупа Ганна Миколаївна, викладач Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж мистецтв та дизайну Київського Національного університету технологій та дизайну» (ВСП «ФКМД КНУТД».

Довідкове видання

Програма

Всеукраїнського науково-практичного вебінару

 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

(06 жовтня 2022 року)

 [Електронне видання]

Науковий редактор – О. Тітова

Обкладинка – Л. Шестерікова.

Рисунок – з мережі Інтернет

Формат 60х84/16. Авт. арк. 0,1.

Видавець і виготівник

Інститут професійної освіти НАПН України.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,

виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції :

Серія  ДК №3805 21.06.2010 р.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Translate »