V Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів, докторантів, молодих учених

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України

Рада молодих учених при Харківській обласній військовій адміністрації

Кардіффський університет Метрополітан (Велика Британія)

Телевський державний університет імені Якоба Гогебашвілі (Грузія)

Поморська академія в Слупську (Республіка Польща)

Університет імені Адама Міцкевича в Познані (Республіка Польща)

Рейнський університет Фрідріха Вільгельма в Бонні (Німеччина)

 

V Міжнародна науково-практична конференція

для студентів, аспірантів, докторантів, молодих учених

 

 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі в роботі V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій Дню науки, «Наука та освіта в дослідженнях молодих учених», що відбудеться 16 травня 2024 року в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди.

 

Напрями конференції:

  1. Концепція успішної освіти в умовах дистанційного та змішаного навчання.
  2. Освітологічні дискурси в підготовці майбутніх фахівців.
  3. Сучасні тенденції розвитку природничих наук.
  4. Математичні студії.
  5. Психологія кар’єрного успіху молодого науковця.
  6. Актуальні питання сучасної філологічної науки.
  7. Інформаційні технології та інформаційна підтримка наукової діяльності.
  8. Питання здоров’язбереження та впровадження здоров’язберігаючих технологій в освіті.
  9. Сучасні історичні дискурси
  10. Роль молодого вченого в становленні корпоративної культури наукової спільноти.

Форма участі в конференції: дистанційна (доповідь з презентацією, публікація тез доповіді)

Робочі мови конференції: українська, англійська.

 

Умови участі в конференції

Для участі в конференції необхідно до 6 травня 2024 року надіслати на електронну адресу nauka.hnpu@gmail.com із поміткою «Конференція» такі документи:

1) анкету-заявку (форма додається) (не більше 2 авторів);

2) тези доповідей (2 повні сторінки) в електронному варіанті, оформлені відповідно до зазначених вимог конференції.

В анкеті-заявці здобувачі освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти надають відомості про наукових керівників. Тези можуть бути подані в співавторстві з науковими керівниками. Повну відповідальність за зміст публікації несуть її автори (автор).

Фінансові умови: участь у конференції безкоштовна. Збірник буде опубліковано в електронному форматі та розміщено в електронному репозитарії ХНПУ імені Г.С. Сковороди http://dspace.hnpu.edu.ua/ не пізніше 1 червня. За результатами конференції учасникам будуть розіслані електронні сертифікати.

 

Вимоги до оформлення матеріалів

обсяг тез – 2 повні сторінки формату А4

– детальніше в інформаційному листі –
ukr_Nauka y osvita v doslidzhenniakh molodykh uchenykh_2024 eng_Conference_KhNPU_2024

Контактна інформація:

Ярослав Анатолійович Скидан

e-mail: nauka.hnpu@gmail.com

тел.: +380635776990

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Translate »