ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні питання землекористування та туризму в контексті сталого розвитку України»

Запрошуємо до участі здобувачів вищої освіти у ІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції “Актуальні питання землекористування та туризму в контексті сталого розвитку України”, яка відбудеться 26 квітня 2023 року на базі факультету землевпорядкування та туризму Львівського національного університету природокористування. Для участі в роботі конференції необхідно заповнити форму заявки на участь за посиланням
https://forms.gle/BY7y97Z84PiEcgCN7 до 21 квітня 2023 року та надіслати тези доповідей електронною поштою на адресу stupenoi@lnau.edu.ua до 24 квітня 2023 року.

Тематичні напрями роботи конференції:
•    геодезія, картографія та геоінформаційні технології у сфері землекористування
•    просторове планування, землеустрій та охорона земель
•    кадастр, оцінка та моніторинг земель
•    сучасні проблеми і перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні та світі;
•    економічні, екологічні та соціальні аспекти туристично-рекреаційної діяльності;
•    інноваційні підходи у сфері туризму, рекреації та готельно-ресторанної справи.

Вимоги до подачі та оформлення матеріалів:
Обсяг матеріалів – 2-3 сторінки (формат – А4, гарнітура – MS Word, шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 12, міжрядковий інтервал – 1, абзац – 0.75 см, поля – зверху, знизу, праворуч, ліворуч по 20 мм). У лівому верхньому куті – прізвище та ім’я автора (авторів), назва установи, науковий керівник, нижче – назва доповіді (великими жирними літерами по центру). Нижче – текст доповіді (тез). Бібліографічний список.

За результатами роботи конференції буде опубліковано електронний збірник матеріалів конференції та надається сертифікат учасника.

Умови участі в конференції та публікації тез:
Форма участі: дистанційна (платформа Zoom, посилання буде надіслано за 1-2 дні до початку конференції)
Мова конференції: українська
Матеріали конференції: будуть розміщені на web-сайті http://lnau.edu.ua/lnau/

Контактна особа: Ступень Оксана, тел. +38 067 332 77 85
Тези доповідей надсилати на е-mail: stupenoi@lnau.edu.ua

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Translate »