XХ Мiжнародна конференцiя з актуальних проблем лінгвістичних дослiджень, присвяченій пам’яті й з нагоди 95-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Л.А. Лисиченко

Шановнi колеги!

Запрошуємо вас узяти участь у XХ Мiжнароднiй конференцiї з актуальних проблем лінгвістичних дослiджень, присвяченій пам’яті й з нагоди 95-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Л.А. Лисиченко, що відбудеться 23-24 березня 2023 року в Харкiвському нацiональному педагогiчному унiверситетi iменi Г. С. Сковороди в онлайновому форматі.

Планується робота таких секцій:

  1. Досвід наукового осмислення лексичної семантики слова в працях професора Л.А. Лисиченко у вимірі сучасних досліджень із лексикології та семасіології.
  2. Наукове вивчення мовної картини світу на засадах концепцій проф.  Л.А. Лисиченко й нові аспекти досліджень МКС.
  3. Підхід проф. Л.А. Лисиченко до діалектологічних досліджень і сучасні виклики в діалектології.
  4. Фразеологія української мови в працях проф. Л. А. Лисиченко та її послідовників і сучасний стан вивчення фразеологічного фонду України.
  5. Методологія і методи дослідження граматичної семантики в роботах проф. Л. А. Лисиченко в аплікації на новітню наукову парадигму.
  6. Рецепція наукового досвіду проф. Л. А. Лисиченко в царині лінгвопоетики. Сучасний стан досліджень мови художнього тексту.

Передбачається проведення в межах конференції круглого столу «Особистість Лідії Андріївни Лисиченко в контексті українського мовознавства й вищої філологічної освіти».

Робочі мови конференції – українська, англійська, німецька, польська, чеська, турецька.

Авторські матеріали, подані як тези обсягом 3-5 сторінок, будуть уміщені до початку конференції в збірникові наукових праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди «Український світ у наукових парадигмах» (на безоплатній основі).

Телефони та електронна пошта для довідок:

+380667111281 – завідувач кафедри української мови доцент Щербакова Наталія Володимирівна, е-mail: lingvos@meta.ua ;

+380679388657 – завідувач кафедри українознавства та лінгводидактики, головний редактор збірника «Український світ у наукових парадигмах» професор Маленко Олена Олегівна, e-mail: malenalingva@gmail.com;

+380665590366 – головний редактор наукового збірника «Лінгвістичні дослідження» доцент Халіман Оксана Володимирівна.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Translate »