XІI Міжнародна науково-практична конференція «АДВОКАТУРА: МИНУЛЕ, СУЧАСНІСТЬ ТА МАЙБУТНЄ»

Шановні колеги!

З нагоди 25-річчя Національного університету

«Одеська юридична академія»

запрошуємо Вас взяти участь у

XІI Міжнародній науково-практичній конференції       

«АДВОКАТУРА: МИНУЛЕ, СУЧАСНІСТЬ ТА МАЙБУТНЄ»,

яка відбудеться 11 листопада 2022 р.

в Національному університеті

«Одеська юридична академія»

(65009, м. Одеса, вул. Академічна, 2)

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  • Історико-правові питання організації та діяльності адвокатури;
  • Сучасні проблеми здійснення адвокатської діяльності;
  • Реалізація завдань та перспективи розвитку адвокатського самоврядування;
  • Професійна етика та дисциплінарна відповідальність адвоката;
  • Зарубіжний досвід організації та діяльності адвокатури.

У рамках конференції будуть вперше проведені читання «Питання адвокатської етики», присвячені пам’яті видатного адвоката Йосипа Бронза.

До участі в конференції запрошуються науковці, здобувачі вищої освіти, а також адвокати та інші правники з України та зарубіжних держав, які займаються науковими дослідженнями питань організації та діяльності адвокатури.

Форма участі: змішана (з урахуванням обмежень, що залежатимуть від воєнної та епідеміологічної ситуацій на день заходу).

Робочі мови
: українська, англійська, німецька, французька.

Конференція акредитована Національною асоціацією адвокатів України.

Для участі в конференції необхідно

до 24 жовтня 2022 року:

  • заповнити заявку на участь за посиланням:

https://forms.gle/mMnKt81vk9QLQpQo8

  • надіслати тези доповіді (для студентів необхідна рецензія наукового керівника, який має науковий ступінь чи/та вчене звання, або витяг з протоколу засідання кафедри);
  • надіслати відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску за електронною адресою:

conference.ospoa@vladyslav-us

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

Торговицька Д.Є.

студентка 1-го курсу магістратури факультету адвокатури та антикорупційної діяльності

Національного університету

«Одеська юридична академія»

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ В АДВОКАТСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Запровадження воєнного стану в Україні призвело до змін в усіх сферах суспільного життя. Інститут адвокатури також був вимушений пристосовуватися до нової реальності та підготуватися до нових викликів, відповідно до вимог правового режиму воєнного стану [1]. Серед проблем, з якими зустрілася адвокатська спільнота, можна виокремити як ті, що мають загальний характер  (є однаковими для всього суспільства), так і ті, що мають виключний для адвокатів характер…

Список використаної літератури:

1. Про введення воєнного стану в Україні: наказ Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 р. URL: https://www.president.gov.ua/documents/ 642022-41397

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

– тези мають бути набрані в Місrosoft Word 6.0 і вище для Windows, файл з розширенням *.doc;

– обсяг становить – до 5-х сторінок при форматі сторінки А4, орієнтація – книжкова;

– поля: верхнє, нижнє та праве – 15 мм, ліве – 20 мм;

– шрифт – Тіmеs New Roman, кегель-14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;

– перший рядок – прізвище та ініціали автора (шрифт напівжирний, курсив, вирівняний по центру);

– другий рядок – курс навчання, рік навчання в аспірантурі, вчене звання або посада, факультет, навчальний заклад, установа або організація (шрифт курсив, вирівняний по центру);

– наступний абзац – назва доповіді (шрифт напівжирний, всі прописні, вирівнювання по центру);

 – посилання на використані джерела необхідно робити по тексту в квадратних дужках;

– після літератури надається інформація щодо наукового керівника за умови його наявності (приклад: Науковий керівник: доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія» Кісліцина Ірина Олександрівна);

– сторінки не нумеруються, текст має бути вирівняний по ширині;

– назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника;

– тема електронного повідомлення має містити прізвище та ім’я учасника і напис «на конференцію».

N.B. Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування або відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений з порушенням зазначених вище вимог!

Адреса оргкомітету: 65009, м. Одеса, вул. Академічна, 5, каб. 6.

Контактний телефон: 050 552 26 05 – Кравченко Марина Олександрівна; 063 492 90 37 – Кісліцина Ірина Олександрівна. Сторінка кафедри у Фейсбуці: www.facebook.com/ospoa.nuoua

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Translate »