6-7 жовтня 2022 р. у Вінницькому національному аграрному університеті відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Зміна вектора розвитку фінансових, облікових та контрольно-аналітичних інструментів в забезпеченні реалізації Національної економічної стратегії»

6-7 жовтня 2022 р. у Вінницькому національному аграрному університеті відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Зміна вектора розвитку фінансових, облікових та контрольно-аналітичних інструментів у забезпеченні реалізації Національної економічної стратегії».
Конференція присвячена науковим пошукам та дискусіям із актуальних проблем розвитку фінансів, обліку, оподаткування, аналізу та контролю в Україні в контексті формування та реалізації Національної економічної стратегії – 2030. В умовах повномасштабної війни та подальшого поглиблення економічної інтеграції України в ЄС, зусилля наукової спільноти мають бути спрямовані на побудову інноваційної моделі, пріоритетами якої є розвиток виробництва та торгівлі продукцією із високою доданою вартістю, підвищення рівня інноваційного розвитку і техніко-технологічної оснащеності виробництва, інвестиції у відтворення трудового потенціалу, впровадження безвідходних технологій у всіх галузях економіки тощо.
В роботі конференції взяли участь 81 учасник.
У зв’язку з проведенням конференції в умовах воєнного стану, було передбачено очну та дистанційну форму участі вчених з інших закладів освіти та наукових установ. Традиційно робота конференції відбулась у форматі пленарного та трьох секційних засідань «Інноваційні механізми стратегії фінансового управління», «Облік, аналіз та контроль у стратегії розвитку економіки України», «Трансформація єврорегіонального співробітництва в контексті головних векторів економічного розвитку України».
На початку пленарного засідання виступили ректор університету, к.с.-г.н., професор Віктор Мазур, проректор з науково-педагогічної, наукової та інноваційної діяльності, д.е.н., професор Інна Гончарук, заступник директора Департаменту агропромислового розвитку Вінницької обласної військової адміністрації Віталій Павлишин.
Звертаючись до учасників конференції, Віктор Мазур передав вітання від президента університету, д.е.н., професора, академіка НААН України Григорія Калетніка та зазначив, що наукові розробки та наукові дослідження слугують розвитку Вінницького національного аграрного університету, науки і освіти в Україні, сприяють розвитку економіки держави. Також, ректор університету подякував науковцям за зацікавленість проблематикою конференції та запросив до активної наукової дискусії і плідної роботи.
Інна Гончарук у своєму вітальному слові наголосила на високому представницькому рівні конференції та зазначила, що до участі у конференції долучилися провідні науковці та дослідники з дев’яти закладів вищої освіти: Києва, Житомира, Івано-Франківська, Одеси, Тернополя, Вінниці, а також фахівці з науково-дослідних установ, Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, відокремлених структурних підрозділів ВНАУ.
Віталій Павлишин привітав учасників Всеукраїнської конференції від імені Вінницької обласної військової адміністрації та наголосив на актуальності тематики конференції.
У наукових доповідях, проголошених на пленарному засіданні, розглядалися актуальні питання оцінки стратегічної гнучкості інноваційних проєктів, теоретичних засад розвитку базових облікових понять в умовах економічних змін, інформаційно-аналітичної підтримки аграрного бізнесу за умов імплементації стратегії сталого розвитку. Учасники конференції ділились своїми міркуваннями щодо викликів, які постали перед бухгалтерським обліком у воєнний час, інструментів державної фінансової підтримки аграрного сектору економіки в умовах воєнного стану,  трансформації управлінського обліку як елементу підтримки стратегії розвитку економіки України, новітніх підходів у фінансово-кредитній політиці.
Найбільшу зацікавленість та жваве обговорення викликали доповіді на тематику державного аудиту збитків та шкоди внаслідок агресії російської федерації, трансформації управлінського обліку в неприбуткових організаціях як елемент підтримки стратегії розвитку економіки України, фінансово-кредитниого механізму ефективного розвитку агрохолдингів.
Учасниками науково-практичної конференції сформовано резолюцію, в якій наголошено на необхідності інноваційного розвитку фінансового та обліково-аналітичного забезпечення управлінських процесів в складних умовах воєнного стану та поглиблення євроінтеграційних процесів в Україні, а саме:
– шляхи подолання існуючих викликів стримування розвитку аграрного сектора;
– дієві механізми державного аудиту щодо Отримання швидкої і цілісної інформації щодо загальних обсягів та розмірів шкоди і збитків, завданих Україні внаслідок війни;
– теоретичні засади розвитку базових облікових понять в умовах економічних змін;
– напрями розвитку інформаційно-аналітичної підтримки аграрного бізнесу за умов імплементації стратегії сталого розвитку;
– обґрунтовано необхідність охоплення обліковою політикою ланцюга доданої вартості, особливо великими підприємствами, з урахуванням особливостей діяльності, а також описання в системі обліку порядку формування доданої вартості кожним суб’єктом господарювання;
– засобів зменшення ризиків у сфері іпотечного кредитування за рахунок диверсифікації державного впливу;
– організаційно-економічні напрями реалізації інноваційних механізмів стратегічного управління;
– шляхи удосконалення методів інформаційного забезпечення дослідження діяльності особистих селянських господарств;
– методичні прийоми використання показника доданої вартості для оцінки результативності бізнесу;
– обліково-аналітичні інструменти забезпечення управління витратами на виробництво продукції скотарства;
– розроблено пропозиції щодо удосконалення підходів в оподаткуванні сільськогосподарських товаровиробників;
– методичні прийоми обліку витрат на збут у галузі садівництва.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Translate »