Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених «МОЛОДА МУЗИКОЛОГІЯ – 2022: НАУКА І ПРАКТИКА»

Міністерство освіти і науки України
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
Київський національний університет
культури і мистецтв,
факультет музичного мистецтва,
Студентське наукове товариство ФММ КНУКіМ

Всеукраїнська науково-практична конференція
здобувачів вищої освіти та молодих вчених

«МОЛОДА МУЗИКОЛОГІЯ – 2022: НАУКА І ПРАКТИКА».

Дата проведення: 10 – 11 листопада 2022 р.

Форма проведення: очна / заочна / онлайн.

Мета проведення заходу: довести до широкої аудиторії результати сучасних теоретичних досліджень та практичних пошуків здобувачів вищої освіти та молодих вчених у мистецьких, педагогічних, культурологічних аспектах
музичної культури, що можуть бути цікавими для дослідників, теоретиків і практиків, а також для широкого загалу всіх, хто цікавиться проблемами музичного мистецтва. У фокусі наукових досліджень здобувачів вищої освіти і молодих вчених – учасників конференції – сучасні й актуальні питання розвитку музичної культури України й світу: теоретичні, історико-культурологічні,
виконавські аспекти.

Основні питання, що пропонуються для обговорення:
1. Теоретичні та історико-культурологічні аспекти музичного мистецтва.
2. Музична педагогіка та психологія, музична освіта та комунікації.
3. Хорове мистецтво (академічне / народне): традиції й сучасні пошуки.
4. Вокальне мистецтво у регіональному та світовому контексті.
5. Мелос народної традиції, модифікації фольклору в сучасному
соціокультурному просторі.
6. Інструментальне мистецтво: народне, академічне, естрадно-джазове.
7. Кобзарське та бандурне мистецтво.
8. Музика і синтез мистецтв: акустичні пошуки, трансформації жанрів.

Робочі мови: українська, англійська.

Організаційний внесок: відсутній.

За результатами конференції буде видано: електронні сертифікати та електронну збірку матеріалів із розміщенням на офіційному сайті факультету музичного мистецтва КНУКіМ: 
https://fmm.knukim.edu.ua/studentu/studentske-naukove-tovarystvo.html (плата за публікацію матеріалів та сертифікат
не стягується).

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ?
Надіслати до 1 листопада 2022 р. на адресу оргкомітету: 
konf_fmm@ukr.net
тези, оформлені відповідно до вимог.

Вимоги до матеріалів:
1. Формат тексту: Microsoft Word (*.doc, *.docx);
2. Орієнтація: книжкова;
3. Нумерація сторінок: відсутня;
4. Поля (верхнє, нижнє, ліве, праве): 2 см;
5. Шрифт: Times New Roman, розмір (кегль) – 14;
6. Міжрядковий інтервал: 1,5 рядка;
7. Об’єм тез: 3 – 7 сторінок А4.

Оформлення матеріалів:
1. Назва;
2. ПІБ автора повністю; вчений ступінь, звання, посада (за наявності);
3. ПІБ наукового керівника, вчений ступінь, звання, посада;
4. Місце роботи (навчання);
5. ORCID (за наявності);
6. Електронна адреса автора;
7. Текст тез (кегль 14, інтервал – 1,5, абзац (відступ) – 1,25 см, вирівнювання по ширині).

Структура тексту:
1. Актуальність;
2. Мета;
3. Основний текст;
4. Висновки;
5. Література (оформлюється за ДСТУ 8302:2015).

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Translate »